EXPOSÉ

MAPA STRAJKÓW 1988 W POLSCE

24 sierpnia 1989 r. Marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz ogłasza wynik głosowania za kandydaturą Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

24 sierpnia 1989 r. Marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz ogłasza wynik głosowania za kandydaturą Tadeusza Mazowieckiego na Prezesa Rady Ministrów.

12 września 1989 r. Tadeusz Mazowiecki przedstawia w exposé dramatyczny stan gospodarki. Fragment materiału udostępnionego na stronie https://www.sejm.gov.pl/

12 września 1989 r. Głosowanie nad zatwierdzeniem składu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Fragment materiału udostępnionego na stronie https://www.sejm.gov.pl/

12 września 1989 r. Głosowanie nad zatwierdzeniem składu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Fragment materiału udostępnionego na stronie https://www.sejm.gov.pl/

12 września 1989 r. Tadeusz Mazowiecki przedstawia w exposé dramatyczny stan gospodarki. Fragment materiału udostępnionego na stronie https://www.sejm.gov.pl/