Gazeta
Wyborcza

Gazeta
Wyborcza

GW FARBA

fot. Wojciech Druszcz/Agencja Gazeta

fot. Wojciech Druszcz/Agencja Gazeta

Druk pierwszego egzemplarza „Gazety Wyborczej”

Druk pierwszego numeru Gazety Wyborczej .

fot. Wojciech Druszcz/Agencja Gazeta

fot. Wojciech Druszcz/Agencja Gazeta

Druk pierwszego numeru Gazety Wyborczej

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

Druk pierwszego numeru Gazety Wyborczej

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

Druk pierwszego numeru Gazety Wyborczej

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

Drukarze w „Domu Słowa Polskiego” podnoszą ręce w geście zwycięstwa przed rozpoczęciem druku pierwszego egzemplarza „Gazety Wyborczej”

Drukarze w „Domu Słowa Polskiego” podnoszą ręce w geście zwycięstwa przed rozpoczęciem druku pierwszego egzemplarza „Gazety Wyborczej”