Mięsne podziemie

Mięsne podziemie

Mięsne podziemie

fot. Chris Niedenthal/Forum

fot. Chris Niedenthal/Forum

Uliczna sprzedaż mięsa, Warszawa lata 80

Uliczna sprzedaż mięsa, Warszawa lata 80.

MO na bazarze Ró¿yckiego

fot. Teodor Walczak/PAP/CAF

fot. Teodor Walczak/PAP/CAF

Kontrola milicyjna na warszawskim Bazarze Różyckiego, 1982 r.

Kontrola milicyjna na warszawskim Bazarze Różyckiego, 1981 r.

Patrole na bazarze

fot. Marek Broniarek/PAP/CAF

fot. Marek Broniarek/PAP/CAF

Kontrola milicyjna na warszawskim Bazarze Różyckiego, 1981 r.

Kontrola milicyjna na warszawskim Bazarze Różyckiego, 1981 r.