Ratowanie
Gospodarki

Ratowanie Gospodarki

ratowanie gospodarkLQi

fot. Tomasz Wierzejski/AG

fot.  Tomasz Wierzejski/AG

WYBORY PARLAMENTARNE POLSKA 1991

fot. Tomasz Wierzejski/AG

fot. Tomasz Wierzejski/AG

Wśród polityków „Solidarności” dominowało przekonanie, że jedynym sposobem na wyprowadzenie Polski z gospodarczej zapaści są radykalne reformy wolnorynkowe, określane niekiedy mianem „terapii szokowej”. Zwolennikiem liberalnej recepty ekonomicznej był zwłaszcza Waldemar Kuczyński (pośrodku), szef doradców premiera.

Wśród polityków „Solidarności” dominowało przekonanie, że jedynym sposobem na wyprowadzenie Polski z gospodarczej zapaści są radykalne reformy wolnorynkowe, określane niekiedy mianem „terapii szokowej”. Zwolennikiem liberalnej recepty ekonomicznej był zwłaszcza Waldemar Kuczyński (pośrodku), szef doradców premiera.

TW0147_059

fot. Tomasz Wierzejski/AG

fot.Tomasz Wierzejski/AG

Na czele rządowej drużyny, mającej przeprowadzić reformy, stanął ekonomista Leszek Balcerowicz, mianowany wicepremierem i ministrem finansów.

Na czele rządowej drużyny, mającej przeprowadzić reformy, stanął ekonomista Leszek Balcerowicz, mianowany wicepremierem i ministrem finansów.

TW338_005

fot. Tomasz Wierzejski/AG

fot. Tomasz Wierzejski/AG

Wicepremier urzędowanie rozpoczął od prac nad listem intencyjnym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przedstawiającym – na razie w ogólnych zarysach – harmonogram i strategię transformacji gospodarczej. Głównym problemem Polski w tym okresie, obok inflacji, było zadłużenie zagraniczne, przekraczające 40 mld dolarów. Wysokość rat nie tylko przerastała bieżące możliwości budżetu, ale stanowiła balast uniemożliwiający rozwój gospodarki.

Wicepremier urzędowanie rozpoczął od prac nad listem intencyjnym do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przedstawiającym – na razie w ogólnych zarysach – harmonogram i strategię transformacji gospodarczej. Głównym problemem Polski w tym okresie, obok inflacji, było zadłużenie zagraniczne, przekraczające 40 mld dolarów. Wysokość rat nie tylko przerastała bieżące możliwości budżetu, ale stanowiła balast uniemożliwiający rozwój gospodarki.

1989JACEK KURONFOT. TOMASZ WIERZEJSKI / AGENCJA GAZETADVD 011 A

fot. Tomasz Wierzejski/AG

fot. Tomasz Wierzejski/AG

Ważnym sojusznikiem Balcerowicza okazał się Jacek Kuroń, w nowym gabinecie piastujący stanowisko ministra pracy i spraw socjalnych. Na posiedzeniach rządu zdecydowanie opowiadał się za wolnorynkową ścieżką reform: „Czterdzieści lat system działał na wywłaszczenie człowieka z przedsiębiorczości (…). Ja naprawdę nie jestem liberałem, tylko socjaldemokratą. Ale sytuacja jest taka, moment jest taki, że innego wyjścia nikt nie zaproponował (…) Skoro nikt nie zaproponował, to trzeba robić to, co zostało zaproponowane”

Ważnym sojusznikiem Balcerowicza okazał się Jacek Kuroń, w nowym gabinecie piastujący stanowisko ministra pracy i spraw socjalnych. Na posiedzeniach rządu zdecydowanie opowiadał się za wolnorynkową ścieżką reform: „Czterdzieści lat system działał na wywłaszczenie człowieka z przedsiębiorczości (…). Ja naprawdę nie jestem liberałem, tylko socjaldemokratą. Ale sytuacja jest taka, moment jest taki, że innego wyjścia nikt nie zaproponował (…) Skoro nikt nie zaproponował, to trzeba robić to, co zostało zaproponowane”

Leszek Balcerowicz Ma³gorzata Niezabitowska Jerzy KoŸmiñski Wojciech Misi¹g Henryk WoŸniakowski

fot. Mariusz Szyperki/PAP

fot. Mariusz Szyperki/PAP

Opinii publicznej po raz pierwszy zarys planu reform przedstawiono 6 października na konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów. Koncepcja opierała się na dwóch generalnych założeniach: przede wszystkim jak najszybciej zdławić inflację, a następnie – w uzdrowionym środowisku ekonomicznym - przebudować strukturę własnościową gospodarki i stworzyć warunki dla swobodnego rozwoju wolnej gry rynkowej.

Na czele rządowej drużyny, mającej przeprowadzić reformy, stanął ekonomista Leszek Balcerowicz, mianowany wicepremierem i ministrem finansów.

fot. Autor nieznany/radiocenzura.tripod.com

fot. Autor nieznany/radiocenzura.tripod.com

Szczegóły planu i rozmiar planowanej transformacji ekonomicznej ustalane były podczas wielogodzinnych posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów....

Szczegóły planu i rozmiar planowanej transformacji ekonomicznej ustalane były podczas wielogodzinnych posiedzeń Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów....

...których przebieg często był burzliwy

...których przebieg często był burzliwy

fot. Sławomir Kamiński/AG

fot. Sławomir Kamiński/AG

17 grudnia 1989 r. wicepremier Balcerowicz przedstawił w Sejmie gotowy plan reform gospodarczych. Fragment przemówienia.

17 grudnia 1989 r. wicepremier Balcerowicz przedstawił w Sejmie gotowy plan reform gospodarczych. Fragment przemówienia.

Program reform wolnorynkowych od początku spotykał się z protestami społecznymi, z czasem coraz intensywniejszymi. Rząd i Balcerowicza oskarżano m.in. o „niszczenie polskiego przemysłu” i „działanie pod dyktando MFW”.

Program reform wolnorynkowych od początku spotykał się z protestami społecznymi, z czasem coraz intensywniejszymi. Rząd i Balcerowicza oskarżano m.in. o „niszczenie polskiego przemysłu” i „działanie pod dyktando MFW”.

4.JPG

fot. Piotr Wójcik/AG

fot. Piotr Wójcik/AG

Twarzą solidarnościowego rządu stało się oblicze Jacka Kuronia – minister pracy jeździł po kraju, spotykał się z mieszkańcami, wysłuchiwał skarg i tłumaczył sens reform. Jego bezpośredni sposób bycia budził zaufanie, pozwalał nawiązać kontakt zwłaszcza z tymi, których kryzys ugodził najboleśniej.

Twarzą solidarnościowego rządu stało się oblicze Jacka Kuronia – minister pracy jeździł po kraju, spotykał się z mieszkańcami, wysłuchiwał skarg i tłumaczył sens reform. Jego bezpośredni sposób bycia budził zaufanie, pozwalał nawiązać kontakt zwłaszcza z tymi, których kryzys ugodził najboleśniej.

Leszek Balcerowicz o swoim planie. Fragment wywiadu z początku 1990 r.

Leszek Balcerowicz o swoim planie. Fragment wywiadu z początku 1990 r.