solidarnosc farba

Solidarność

Solidarność

Odrodzenie "Solidarności"

OK_0906_0010_0003_031

fot. Mieczysław Michalak/Karta

fot. Mieczysław Michalak/Karta

OK_0906_0010_0003_003

fot. Mieczysław Michalak/Karta

fot. Mieczysław Michalak/Karta

OK_0906_0010_0003_009

fot. Mieczysław Michalak/Karta

fot. Mieczysław Michalak/Karta

OK_0906_0010_0003_019

fot. Mieczysław Michalak/Karta

fot. Mieczysław Michalak/Karta

Oczytanie wyroku i reakcje sali