STRAJKI FARBA

STRAJKI

STRAJKI

MAPA STRAJKÓW 1988 W POLSCE

MAPA STRAJKÓW 1988 W POLSCE

10-05-19_Poland_maps_presentation

Gdańsk, 1 maja 1988 r. Manifestacja w przeddzień strajku w Stoczni

Gdańsk, 1 maja 1988 r. Manifestacja w przeddzień strajku w Stoczni

Maj 1988 r. Strajk w Stoczni Gdańskiej

Maj 1988 r. Strajk w Stoczni Gdańskiej

Gdańsk, sierpień 1988 r. Lech Wałęsa przemawia do strajkujących stoczniowców

Gdańsk, sierpień 1988 r. Lech Wałęsa przemawia do strajkujących stoczniowców

Gdańsk, sierpień 1988 r. Lech Wałęsa na wiecu rozmawia ze strajkującymi stoczniowcami

Gdańsk, sierpień 1988 r. Lech Wałęsa na wiecu rozmawia ze strajkującymi stoczniowcami

ok_0892_0004_001

fot. Wojciech Druszcz/Karta

fot. Wojciech Druszcz/Karta

Lech Kaczyński i Lech Wałęsa podczas strajku w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

Lech Kaczyński i Lech Wałęsa podczas strajku w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

ok_0892_0004_003

fot. Wojciech Druszcz/Karta

fot. Wojciech Druszcz/Karta

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

ok_0899_0005_21730015

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Mieszkańcy Gdańska manifestują poparcie dla strajkującej Stoczni, sierpień 1988

Mieszkańcy Gdańska manifestują poparcie dla strajkującej Stoczni, sierpień 1988

ok_0899_0005_21750004

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Strajkujący stoczniowcy odpoczywają na styropianie, sierpień 1988

Strajkujący stoczniowcy odpoczywają na styropianie, sierpień 1988

ok_0899_0005_21770018

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Wiec w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

Wiec w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

ok_0899_0005_21780003

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

ok_0899_0005_21840027

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

ok_0899_0005_21850009

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988

ok_0899_0005_21860016

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988. Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988. Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

ok_0899_0005_21880013

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988. Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 1988. Postulaty Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego

ok_0899_0005_21890017

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

ok_0899_0005_22060018

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

Stocznia Gdańska, sierpień 1988.
Strajkujący odgrywają atak milicji – żarty pozwalały rozładować napięcie i oswoić lęk przed zagrożeniem ze strony władzy.

ok_0899_0005_22100022

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Stocznia Gdańska, sierpień 1988. Żartobliwa inscenizacja kluby nocnego zbudowana przez strajkujących stoczniowców

Stocznia Gdańska, sierpień 1988. Żartobliwa inscenizacja kluby nocnego zbudowana przez strajkujących stoczniowców

ok_0899_0005_22110002

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot. Stanisław Składanowski/Karta

Ogrodzenie strajkującej Stoczni Gdańskiej, w tle widoczne siły milicyjne. Sierpień 1988

Ogrodzenie strajkującej Stoczni Gdańskiej, w tle widoczne siły milicyjne. Sierpień 1988

ok_027166

fot. Marcin Jabłoński/Karta

fot. Marcin Jabłoński/Karta

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego strajkują domagając się legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, maj 1988

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego strajkują domagając się legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, maj 1988

Strajk w KWK Manifest Lipcowy

fot. Stanisław Jakubowski/PAP

fot. Stanisław Jakubowski/PAP

Strajk w kopalni Manifest Lipcowy, wrzesień 1988

Strajk w kopalni Manifest Lipcowy, wrzesień 1988

KALENDARIUM WYDARZEŃ

KALENDARIUM WYDARZEŃ

10-05-19_Timeline_proposal

POSTULATY STRAJKÓW 1988 roku

POSTULATY STRAJKÓW 1988 roku

Postulaty Strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju 15 VIII-3 IX 

1. Przywrócić prawo do pluralizmu związkowego, w tym prawo NSZZ „Solidarność” do legalnego działania. Uważamy, że „Solidarność” jest warunkiem skutecznego wprowadzania reformy gospodarczej.

2. Znieść gwarectwa i uczynić z kopalń samodzielne, samorządne i samofinansujące się przedsiębiorstwa.

3. Żądamy, aby w całym kraju płace rosły proporcjonalnie do stopnia inflacji. W górnictwie należy uprościć system płac i zwiększyć płace dla pracowników zakładów górniczych tak, aby przeciętny zarobek od poniedziałku do piątku równał się co najmniej dwukrotnej przeciętnej płacy krajowej. Przy czym musi to być minimalny zarobek dla pracowników dołowych. Praca w soboty i niedziele musi odbywać się na zasadzie pełnej dobrowolności. Należy wypłacać 14-tą pensję na takich samych warunkach jak 13-tą. Zrównać prawa wszystkich pracowników kopalń do deputatu węglowego (tj. 8 ton).

4. Znowelizować układ zbiorowy, biorąc pod uwagę szczegółowe postulaty strajkowe poszczególnych zakładów górniczych.

5. Przywrócić pełny zakres świadczeń wynikających z Karty Górnika i zapewnić, aby świadczenia te nie traciły na wartości z powodu inflacji.

6. Zakładowe służby bhp muszą być niezależne od dyrekcji, tak aby zagwarantować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Wprowadzić zasadę pełnego odszkodowania wg przepisów kodeksu cywilnego za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, których wykaz należy rozszerzyć, szczególnie o choroby kręgosłupa. Zapewnić pracownikom wolny wybór opieki lekarskiej tj. przychodni lekarskich.

8. Zapewnić, aby realna wartość rent i emerytur nie malała. Obniżyć wiek emerytalny pracowników powierzchni z 60 do 55 lat w I kategorii zatrudnienia (tj. w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia).

9. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność mającą na celu ochronę interesów pracowniczych z zachowaniem ciągłości pracy i z pełnym odszkodowaniem.

10. Zagwarantować, że nikt nie będzie represjonowany za organizowanie i udział w strajku oraz za pomoc niesioną strajkującym. Za okres strajku dniówki będą obliczane jak za normalny dzień pracy. Odstąpić od poboru do służb zmilitaryzowanych stosowanego jako sankcje za strajk.

11. Stworzyć warunki do skutecznej ochrony środowiska. W tym celu muszą powstać niezależne instytucje wyposażone w odpowiednie pełnomocnictwa.

12. W poszczególnych zakładach pracy zrealizować wszystkie lokalne postulaty strajkowe. Negocjacje nad nimi przebiegać będą po podpisaniu porozumień z MKS w Jastrzębiu Zdroju.


Postulaty Strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju 15 VIII-3 IX 

1. Przywrócić prawo do pluralizmu związkowego, w tym prawo NSZZ „Solidarność” do legalnego działania. Uważamy, że „Solidarność” jest warunkiem skutecznego wprowadzania reformy gospodarczej.

2. Znieść gwarectwa i uczynić z kopalń samodzielne, samorządne i samofinansujące się przedsiębiorstwa.

3. Żądamy, aby w całym kraju płace rosły proporcjonalnie do stopnia inflacji. W górnictwie należy uprościć system płac i zwiększyć płace dla pracowników zakładów górniczych tak, aby przeciętny zarobek od poniedziałku do piątku równał się co najmniej dwukrotnej przeciętnej płacy krajowej. Przy czym musi to być minimalny zarobek dla pracowników dołowych. Praca w soboty i niedziele musi odbywać się na zasadzie pełnej dobrowolności. Należy wypłacać 14-tą pensję na takich samych warunkach jak 13-tą. Zrównać prawa wszystkich pracowników kopalń do deputatu węglowego (tj. 8 ton).

4. Znowelizować układ zbiorowy, biorąc pod uwagę szczegółowe postulaty strajkowe poszczególnych zakładów górniczych.

5. Przywrócić pełny zakres świadczeń wynikających z Karty Górnika i zapewnić, aby świadczenia te nie traciły na wartości z powodu inflacji.

6. Zakładowe służby bhp muszą być niezależne od dyrekcji, tak aby zagwarantować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Wprowadzić zasadę pełnego odszkodowania wg przepisów kodeksu cywilnego za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, których wykaz należy rozszerzyć, szczególnie o choroby kręgosłupa. Zapewnić pracownikom wolny wybór opieki lekarskiej tj. przychodni lekarskich.

8. Zapewnić, aby realna wartość rent i emerytur nie malała. Obniżyć wiek emerytalny pracowników powierzchni z 60 do 55 lat w I kategorii zatrudnienia (tj. w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia).

9. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność mającą na celu ochronę interesów pracowniczych z zachowaniem ciągłości pracy i z pełnym odszkodowaniem.

10. Zagwarantować, że nikt nie będzie represjonowany za organizowanie i udział w strajku oraz za pomoc niesioną strajkującym. Za okres strajku dniówki będą obliczane jak za normalny dzień pracy. Odstąpić od poboru do służb zmilitaryzowanych stosowanego jako sankcje za strajk.

11. Stworzyć warunki do skutecznej ochrony środowiska. W tym celu muszą powstać niezależne instytucje wyposażone w odpowiednie pełnomocnictwa.

12. W poszczególnych zakładach pracy zrealizować wszystkie lokalne postulaty strajkowe. Negocjacje nad nimi przebiegać będą po podpisaniu porozumień z MKS w Jastrzębiu Zdroju.


Postulaty Strajku w Porcie Szczecińskim 17 VII – 3 IX

1. Wprowadzenie w życie zasady pluralizmu związkowego, w ramach którego NSZZ „Solidarność” będzie miał prawo do legalnej działalności.

2. Znaczna podwyżka płac w wysokościach ustalonych przez poszczególne komitety strajkowe:

3. Przywrócenie do pracy pracowników zwolnionych za działalność związkową,

4. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa strajkującym oraz zapłaty za czas strajku.

Postulaty Strajku w Porcie Szczecińskim 17 VII – 3 IX

1. Wprowadzenie w życie zasady pluralizmu związkowego, w ramach którego NSZZ „Solidarność” będzie miał prawo do legalnej działalności.

2. Znaczna podwyżka płac w wysokościach ustalonych przez poszczególne komitety strajkowe:

3. Przywrócenie do pracy pracowników zwolnionych za działalność związkową,

4. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa strajkującym oraz zapłaty za czas strajku.