"Wolna Europa"

"Wolna Europa"

wolna europa farba
PIC_36-139-1_NAC

fot. Autor nieznany/NAC

fot. Autor nieznany/NAC

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 27 kwietnia 1988 r. poświęcona m.in. strajkowi w Hucie Lenina i oświadczeniu Lecha Wałęsy

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 27 kwietnia 1988 r. poświęcona m.in. strajkowi w Hucie Lenina i oświadczeniu Lecha Wałęsy

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 2 maja 1987 r. poświęcona m.in. niezależnym manifestacjom pierwszomajowym.

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 2 maja 1987 r. poświęcona m.in. niezależnym manifestacjom pierwszomajowym.

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 2 czerwca 1986 r. poświęcona m.in. aresztowaniu Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka.

Serwis informacyjny RWE – audycja “Fakty, wydarzenia, opinie” z 2 czerwca 1986 r. poświęcona m.in. aresztowaniu Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka.

VEF 10 całe

fot. Piotr Paszkowski/archiwum prywatne

fot. Piotr Paszkowski/archiwum prywatne

Radzieckie radio „Spidola”, uważane za jedno z najlepszych do odbioru audycji RWE

Radzieckie radio „Spidola”, uważane za jedno z najlepszych do odbioru audycji RWE

fot. Autor nieznany/radiocenzura.tripod.com

fot. Autor nieznany/radiocenzura.tripod.com

Władze PRL podejmowały wysiłki, aby zagłuszać audycje „Wolnej Europy”. Posługiwano się specjalnie w tym celu zbudowaną infrastrukturą nadawczą dużej mocy. Na zdjęciu: zmodyfikowany gramofon, służący do generowania hałasu wykorzystywanego w aparaturze zagłuszającej.

Władze PRL podejmowały wysiłki, aby zagłuszać audycje „Wolnej Europy”. Posługiwano się specjalnie w tym celu zbudowaną infrastrukturą nadawczą dużej mocy. Na zdjęciu: zmodyfikowany gramofon, służący do generowania hałasu wykorzystywanego w aparaturze zagłuszającej.

NAC_JNJezioranski_radioWE

fot. Autor nieznany/NAC/RWE

fot. Autor nieznany/NAC/RWE

Jan Nowak-Jeziorański, pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

Jan Nowak-Jeziorański, pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

OK_0899_0001_033

fot. Stanisław Składanowski/Karta

fot.Stanisław Składanowski/Karta

Sierpień 1980 r. Pracownicy Stoczni Gdańskiej słuchają komunikatu RWE o przyłączeniu się kolejnych zakładów do akcji strajkowej

Sierpień 1980 r. Pracownicy Stoczni Gdańskiej słuchają komunikatu RWE o przyłączeniu się kolejnych zakładów do akcji strajkowej

SM0_36-141-1_NAC_spraw_zRzymu_Wojtyla_papiezem

fot. Autor nieznany/NAC

fot. Autor nieznany/NAC

Październik 1978 r. Dziennikarze „Wolnej Europy” relacjonują wybór Karola Wojtyły na papieża.

Październik 1978 r. Dziennikarze „Wolnej Europy” relacjonują wybór Karola Wojtyły na papieża.

fot. Autor nieznany/domena publiczna

fot. Autor nieznany/domena publiczna

Rozmowa ze Stefanem Korbońskim, jednym z przywódców polskiego państwa podziemnego, na temat przejmowania władzy przez komunistów w 1944 r. Audycja z 12 marca 1985 r.

Rozmowa ze Stefanem Korbońskim, jednym z przywódców polskiego państwa podziemnego, na temat przejmowania władzy przez komunistów w 1944 r. Audycja z 12 marca 1985 r.

Jacek Kaczmarski (pocz¹tek lat 90-tych) – poeta i pieœniarz.Sygn. VII-5006

fot. Autor nieznany/NAC

fot. Autor nieznany/NAC

Jacek Kaczmarski

Jacek Kaczmarski

Kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Wydanie z 25 maja 1989 r.

Kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Wydanie z 25 maja 1989 r.

Kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Wydanie z 26 lutego 1989 r.

Kwadrans Jacka Kaczmarskiego. Wydanie z 26 lutego 1989 r.